Stichting Vrienden


De Vlissingse Oratorium Vereniging is voor haar concerten, naast de entreegelden, financieel grotendeels afhankelijk van de bijdragen van sponsors en donateurs.

De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen geven met ingang van 2019 geen vaste subsidies meer aan de VOV. Op projectbasis kunnen wel aanvragen worden gedaan bij deze overheden, maar de praktijk leert dat daar (bijna) geen respons opkomt. Daar komt bij dat de provincie het beleid hanteert dat eerst de betreffende gemeente moet toekennen en dat daarna pas de provincie over de brug komt. De gemeente Vlissingen worstelt echter met zijn artikel 12 - status, met als gevolg dat de provincie simpelweg voorbij kan gaan aan vragen van Vlissingse culturele instellingen als de onze.
Het werkgebied van de VOV is allang niet meer beperkt tot Vlissingen. Het merendeel van de leden is niet woonachtig in deze gemeente. En het secretariaat van de VOV is gevestigd in Middelburg.
Ook onze concertbezoekers komen van geheel Walcheren en zelfs van daarbuiten. Wij stellen dat vast aan de hand van de bestellingen van kaarten voor onze concerten.

Op projectbasis worden door de VOV ook landelijke en regionale fondsen aangeschreven. Deze fondsen geven doorgaans heel adekwaat (én dus snel) een antwoord. Maar ook daar geldt dat reguliere activiteiten van de VOV, en daar vallen ook de concerten onder, niet automatisch voor subsidie in aanmerking komen. 

De sponsors en donateurs zorgen daarom voor een vast en betrouwbaar financieel draagvlak van onze activiteiten.

Onze drie concerten in 2017 werden door ruim 1700 mensen bezocht.
Onze tweejaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion zijn doorgaans uitverkocht.
Recensies en commentaar in de PZC van onze concerten in 2017 en 2018 waren lovend van toon.
De door de VOV geëntameerde concertreeks in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde werd door meer dan 2250 mensen bezocht. 250 zangers deden er aan mee, en ook nog eens 33 kinderen. Daarbij mag gememoreerd worden dat de VOV geheel wordt gerund door zeer gemotiveerde vrijwilligers: dat zijn de echte Zeeuwse cultuurdragers!

De VOV biedt sponsors een waardevolle tegenprestatie, die wij graag met u willen bespreken.

Donateurs krijgen als zij kaarten kopen plaatsen in een gereserveerd vak in het middenschip van de Sint Jacobskerk. Het aantal kaarten dat een donateur wil kopen is niet gelimiteerd.
Voor minimaal € 25,- wordt u donateur van onze koorvereniging.
Geef u op via: info@zeeuwsconcertkoor.nl

Als u meer informatie wilt of behoefte heeft om met ons eerst te overleggen, dan kunt u een mail zenden